Обща информация

РК  на БАЗ – Кърджали е учредена на 02.04.2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ – Кърджали конферентна зала в ДОМ НА ЗДРАВЕТО.

РК на БАЗ-Кърджали е юридическо лице – регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България .

Колегията управлява своята дейност на територията определена в приложение към чл.23  ал.1 от закона.

Кърджали: Общини Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

Към настоящия момент  в колегията членуват 23 редовни членове.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Кърджали:
IBAN: BG23STSA93000026349338
Банка:
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Кърджали
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Сан Стефано“, бл. 3, 6600

Регионален председател

+359 899 115 898

Имейл

office-kardjali@baz.bg

Новини

Структура

Тилда Михайлова

Председател

 • Заместник председател:  Александър Николов

  Секретар: Джанан Коджабаш

  Членове:

  1. Георги Стоилов
  2. Красимир Александров
 • Контролна комисия:

  Председател: Елван Хаджи

  Членове:

  1. Георги Гечков
  2. Николай Ташев

   

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател: Николай Колев

  Членове:

  1. Петко Папазов
  2. Станимир Митрев

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-kardjali@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 899 115 898

Полезни връзки